Mick Jones, tujec je začel ogled v Carnegie Hallu

'V čast mi je igrati na tej sceni, vrhunec glasbe,' mi je rekel Jones.